Regioteam
Friesland

Wie staan je te woord?

Wanneer je een vraag aan de regio Friesland stelt, word je te woord gestaan door één van de volgende hersenletseldeskundigen.

Mario
Pietersma

Hersenletseldeskundige

Hilma
Meindersma – de Groot

Hersenletseldeskundige

Het regionale hersenletselteam

De hersenletseldeskundigen kunnen voor vragen die zij niet zelf kunnen beantwoorden terugvallen op het Hersenletselteam Friesland.

Het Hersenletselteam Friesland is een onafhankelijk orgaan dat patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun familie de weg kan wijzen. Ook professionals kunnen vragen stellen.

Doordat de problemen van mensen met hersenletsel zo verschillend zijn en zich tegelijk op zoveel verschillende gebieden kunnen voordoen, worden ze niet altijd herkend. Bovendien is het moeilijk om zicht te krijgen op de vele voorzieningen en instellingen die u kunnen ondersteunen. Het Hersenletselteam Friesland kan u behulpzaam zijn bij het zoeken naar de beste vorm van hulp en ondersteuning.

Samenstelling van het hersenletselteam
Het team bestaat uit deskundigen met ervaring en expertise op het gebied van NAH. Per vraag wordt gekeken welk van de samenwerkingspartners de meeste expertise heeft om mee te denken aan een antwoord op de voorliggende vraag.

In Friesland werken de volgende organisaties samen met het Hersenletselteam Friesland:

 • Alliade
 • Allerzorg

 • Antonius thuiszorg

 • Antonius ziekenhuis

 • Breinplein
 • Buurtzorg

 • De Marren fysiotherapie

 • Het Friese Land

 • Kwadrantgroep (Palet, De Friese Wouden, Elkander)

 • Medisch Centrum Leeuwarden

 • NAH zorg

 • Nij Smellinghe

 • Nynke Algera Logopedie

 • Patyna

 • Revalidatie Friesland

 • ’s Heerens Loo (De Noorderbrug)

 • Tjongerschans

 • VISIO

 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land

 • Logopedie Lisanne Kroes

Alle bovenstaande organisaties garanderen om aan de eisen van samenwerking en bijscholingen (minimaal 2 keer per jaar) van Breinlijn Friesland te voldoen. 

Contact met regionale coördinator
Heb je een vraag over het regionale hersenletselteam? Neem dan contact op met de coördinator van het Hersenletselteam Friesland via cvaverpleegkundige@mcl.nl of bel met 058-2867362 (verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA en NAH Leeuwarden). Voor vragen over hersenletsel klik hier.

Onze regiopartners